Voorwoord
Onze impact
Onze organisatie
2022

Voorwoord

Voorwoord

Het was een bomvol jaar. Met aan de ene kant nieuwe bedreigingen voor onze rechten en vrijheden, maar ook met groeiend bewustzijn daarover in de samenleving én met steeds meer mensen die zich bij onze zaak aansluiten.

Onze impact

Goede platformregulering komt steeds dichterbij

Door een combinatie van onderzoek, bewustwording en lobby zagen we onze wensen voor nieuwe platformregels voor een groot deel werkelijkheid worden. Dat is: voorlopig.

We lanceerden de Korte Cursus Manipulatie

Platformen manipuleren ons op grote schaal. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor onze ontwikkeling en voor het publieke debat. Hoog tijd om al die sluwe trucs in kaart te brengen.

We beschermden encryptie zodat encryptie jou kan blijven beschermen

We duwden met succes terug op de plannen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om encryptie te beperken.

Europese AI-wetgeving vereist een Europese inspanning - die leverden we

In heel Europa werd gezamenlijk en met succes actie gevoerd en gelobbyd voor de bescherming van mensen tegen verschillende vormen van algoritmische systemen.

We lanceerden een digitale coalitie voor meer impact op Den Haag

Een intensieve samenwerking met Amnesty, Open State Foundation en Waag belooft onze analyse scherper en onze organisaties effectiever te maken.

Hoeveel inlichtingendiensten hebben we eigenlijk?

We blijven ons vastbijten in de waarborgen rondom het werk van de inlichtingendiensten. We willen namelijk dat hun werk transparant, voorspelbaar en volgens de wet gebeurt.

Digitalisering steeds hoger op de politieke agenda

Van verkiezingsdebat tot stembusakkoord en aan tafel bij de informateur: we zorgden dat digitalisering door het nieuwe kabinet en parlement niet over het hoofd kan worden gezien. En we bouwden aan duurzame relaties in Brussel.

De Big Brother Awards doken de diepte in

Een falen zo groot dat het een oeuvreprijs verdient: die treurige conclusie trokken we na onderzoek naar het handelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Big Brother Awards in tijden van corona leverde minder gezelligheid op, maar meer verdieping.

De media pikte ons nieuws goed op

Van gemeenteraden tot pretparken, en van inlichtingendiensten tot Big Tech: het respecteren van rechten en vrijheden in het digitale domein bleek ook dit jaar weer een complexe kwestie. Door middel van opinies, scherpe tweets en interviews duidden we het nieuws met jouw belangen voorop.

Onze organisatie

Ontwikkelingen in onze organisatie

We versterkten onze organisatie, groeiden een beetje, en kijken met vertrouwen naar de toekomst. Dit waren in 2021 de belangrijkste ontwikkelingen binnen de organsiatie op het gebied van werkgeverschap, mensen en ons netwerk.

De mensen en organisaties die ons steunen

Dankzij de brede en loyale steun van mensen, bedrijven en fondsen kunnen we ons werk zo onafhankelijk mogelijk uitvoeren en duurzaam groeien. We stellen ze graag aan je voor.

De cijfers

We delen de belangrijkste cijfers van het afgelopen jaar en blikken vooruit op de toekomst.

2022

2022

Dit zijn onze belangrijkste ambities voor het nieuwe jaar.

Help mee

Bits of Freedom is een stichting met vaste medewerkers, een bestuur en raad van advies. Meer dan 700 vrijwilligers dragen bij aan ons werk. We worden financieel gesteund door duizenden donateurs, tientallen bedrijfsdonateurs en door fondsen en projectsubsidies. Dit is hoe jij het komende jaar kunt bijdragen aan ons werk.